| Info o mezarju Kovači | Projekat izgradnje | Muzej A. Izetbegović | Tunel spasa | Ratna džamija Igman |


ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI
 
Fond memorijala je za 2011 godinu planirao završetak izvedbenog projekta muzeja topova na Žutoj tabiji a u skladu sa idejnim riješenjem koje je završeno u decembru 2010 godine što je još jedna od potrebnih predradnji koje su uslov realizacije ovog projekta a u cilju obogaćivanja sadržaja Memorijala Kovači.
01.11.2007. godine počela je još jedna faza u izgradnji Šehidskog spomen centra Kovači - Sarajevo. Radi se o izgradnji muntimedijalne dvorane, amfiteatra te zida sjećanja na kojem će se nalaziti imena svih šehida/poginulih boraca odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Grubi betonski radovi sa izuzetkom desne strane tribina završeni su prije pogoršanja vremenskih uslova a sa prvim lijepim danima ove godine nastavit će se sa izgradnjom tribina kao i prostornim uređenjem  okoline.
Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata