Zločini nad djecom, 27.06.2016. godine - Fond memorijala

Bila je to subota 26.06.1993. godine. Zločini nad civilima sbijanskog agresora i četničkih zvijeri nad građanima opkoljenog grada postali su uobičajena i skoro pa svakodnevna pojava.
Ipak, kada su žrtve bili djeca, bezočnost ubica oduzimala je dah.
Granata ispaljena od monstruma, koji vjerovatno i danas vjeruje da je "srpski junak" prekinula je igru u ulici Bakarevića kod broja 5.

 Nihada Ćatić,
 Velida Muftić,
 Senad Pliska,
 Almir Poturić,
 Sanjin Rustempašić,
 Sinanudin Šećerović
 Belma Zijadić


otišli su iz naših života a da nisu saznali da postoji život bez granata, gladi i straha.

Skoro tačno dvije godine kasnije, 25.06.1995. godine u nedjelju, u Dženetića ćikmi zločin nad djecom se ponovio kao i 1600 puta u toku odbrane Grada.

Ovaj put, tri djevojčice, zanesene igrom nisu čule granatu koja im je uzela živote. Zločinac koji je ispalio projektil hvali se i danas svojim "junačkim delima za svetu srpsku stvar"

Sidbela (Sabrija) Zimić, rođena 1986. godine, u trenutku smrti imala je 9 (devet) godina;
Amina (Adem) Pajević, rođena 1984.godine, u trenutku smrti imala je 11 (jedanaest) godina;
Ljiljana (Zoran) Janjić, rođena 1983.godine, u trenutku smrti imala je 12 (dvanaest) godina.


Obilježavanju godišnjice ubijenih djevojčica prisustovali su članovi porodica, prijatelji, članovi Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., predstavnici Gradske uprave Grada Sarajeva i Općine Stari Grad.


Da se ne zaboravi!
Javne nabavke, 21.06.2016. godine - Fond memorijala

Na osnovu Člana 17. stava (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH", broj: 39/14), Upravni odbor donio je

PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida.

Na našoj stranici Projekti podstranica Javne nabavke možete se informisati o Javnim nabavkama koje se odnose na robe, usluge i radove planirane za sprovođenje u 2015. godini.


Aktuelni poziv su:

21.06.2016. godina

BROJ OBAVJEŠTENJA: 787-7-1-86-3-19/16
   
Nabavka i isporuka tafting poda (2 okrugla čilima) za multimedijalnu salu unutar objekta Amfiteatar i auditorijum, ŠSM Kovači Sarajevo - ponovljeni postupak

    Tenderska dokumentacija


20.06.2016. godina

BROJ OBAVJEŠTENJA: 787-7-2-85-3-18/16   

Prevoz posjetilaca i učesnika za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2016"    

Tenderska dokumentacija


14.06.2016. godine

BROJ OBAVJEŠTENJA: 787-7-2-84-3-17/16

Marketinški plan aktivnosti - II faza

Tenderska dokumentacija


BROJ PROTOKOLA:13-49-249/16   

Pregovarački postupak za izradu temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima u KS kojima upravlja KJKP „Pokop"

Tenderska dokumentacija   Ukoliko odlučite da učestvujete u postupku Javne nabavke dužni ste na elektronsku poštu javnenabavke@memorijal.com.ba dostaviti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili isti uputiti poštom na adresu: Fond memorijala, Širokac 22, 71000 Sarajevo. Ukoliko se pismeni zahtjev ne dostavi, na jedan od navedenih načina ponuđač gubi pravo učešća u Javnom nadmetanju.

Za pregled Plana potreban Vam je program za otvaranje dokumenata u "PDF" formatu.Izložba RATNI DNEVNICI, 04.05.2016. godine - Fond memorijala

IZLOŽBA RATNI DNEVNICI-SVJEDOČENJA ŽIVOTU


U Spomeničkom kompleksu Tunel D-B 04. maja je otvorena izložba Ratni dnevnici- svedočenja životu nastala kao produkt uspješne suradnje Fonda memorijala i Muzeja Književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.
Izložba je u prostorijama Spomeničkog kompleksa otovrena do 25. maja. Sama najava izložbe je bila i poziv građanima da dostave svoje dnevnike i zapise iz perioda 92-95 te na taj način sačuvaju od zaborava slike i sjećanja iz svakodnvnog života u opkoljenom gradu.
Ovim putem građani daju vlastiti doprinos naučno istrazivačkom radu njegovanju kulture sjećanja.
Izložbu je otovrila kustosica Spomeničkog kompleksa Dina Memić zajedno sa autoricom Šejlom Šehabović, direktoricom Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, a prisutnima se obratio i Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo.

Prikazujući objavljena svjedočanstva pozivamo na učenje o svakodnevnici, doprinos historijskim proučavanjima, dokumentiranju važnosti učenja građanstva o vlastitoj ulozi u vremenu traume.

Javni oglas, 28.03.2016. godine - Fond memorijala

Za podnošenje zahtjeva za sticanje određenih prava porodica šehida i poginulih boraca, te veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu

27.02.2016.

J A V N I  O G L A S

za podnošenje zahtjeva za sticanje prava za ukop na ŠSM "Kovači” i „Aleji veterana", te na podizanje jedinstvenog spomen obilježja licima definisanim članom 50. i članom 51. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine KS", broj:45/12 – prečišćeni tekst) za 2016. godinu

I      Podnošenje zahtjeva

Na ovaj Javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14); članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i članovi porodica umrlih veterana sa područja Kantona Sarajevo, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom, za sticanje slijedećih prava:

1. Na ukopno mjesto u Aleji veterana u groblju "Vlakovo” za sve ekshumirane šehide/poginule borce OS RBiH kao i MUP-a koji su u trenutku pogibije bili pripadnici OS u zoni odgovornosti i jedinicama  I Korpusa Armije R BiH („Službene novine KS", broj:12/12), shodno zahtjevu porodice, najbližih srodnika ili boračkih udruženja

2. Na ukopno mjesto na ŠSM "Kovači” za sve ekshumirane šehide/poginule borce OS R BiH kao i MUP-a koji su u trenutku pogibije bili pripadnici OS u zoni odgovornosti i jedinicama  I Korpusa Armije R BiH, a u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o Utvrđivanju statusa grobalja na području Kantona Sarajevo („Službene novine KS", broj:14/97, 11/03 i 32/07), shodno zahtjevu porodice, najbližih srodnika ili boračkih udruženja

3. Za postavljanje jedinstvenog spomen obilježja svim šehidima/poginulim borcima, veteranima i roditeljima šehida/poginulih boraca-branitelja  Oružanih snaga R BiH definisanim članom 50. i članom 51. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine KS", broj:45/12 – prečišćeni tekst) shodno zahtjevu porodice, najbližih srodnika ili boračkih udruženja zavisno od kategorije za koju se obilježje podiže,  te sticanje trajnu zaštite i održavanje grobnog mjesta putem Fonda memorijala.

4. Za donaciju jedinstvenog spomen obilježja svim šehidima/poginulim borcima radi samostalnog postavljanja za lica koja su ukopana izvan Kantona Sarajevo, a prema raspoloživim sredstvima i Odlukom Nadležnog organa.

 II    Mjesto podnošenja zahtjeva


Za sticanje i ostvarivanje prava navedenih u tački I pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. zahtjevi se podnose Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (ul. Širokac br.22, 71000 Sarajevo).

III   Rok podnošenja zahtjeva

Zahtjevi za prava iz tačke I navedena pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4. podnose se kontinuirano tokom godine, a u zavisnosti od raspoloživih namjenskih budžetskih sredstava;

Svi zahtjevi koji se podnose po objavljenom Javnom pozivu - oglasu će se rješavati, odnosno odobravati samo ako su podnešeni u vremenu trajanja Javnog poziva - oglasa.
 
IV   Sredstva za finansiranje prava

Sredstva za finansiranje navedenih prava planiraju se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Obim ostvarivanja ovih prava zavisit će od ukupno raspoloživih budžetskih sredstava.
 

Obrasci za podnošenje zahtjeva za prava koja se ostvaruju u Fondu memorijala KS mogu se preuzeti u Upravnoj zgradi Fonda memorijala na adresi Širokac br 22, Stari Grad, Sarajevo ili na Internet prezentaciji Fonda memorijala  www.dasenezaboravi.org.ba  podstranica Informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti na info punktu i putem telefona 033/252 - 210

 

Broj:    13- 14-41-86/16                                   DIREKTOR

Sarajevo, 27.02.2016.god.                        Nurudin Džiho, dipl pravnikFond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata