Javne nabavke, 07.02.2017. godine - Fond memorijala

Na našoj podstranici "N a b a v k e" možete naći sve informacije vezane za proces Javnih nabavki Fonda memorijala

Svi otvoreni pozivi, aktuelne odluke ili tenderske dokumentacije se objavljuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.


aktuelni pozivi su:

07.02.2017.godine
787-7-1-6-3-4/17    Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materija u 2017. godini   

Tenderska dokumentacija03.02.2017. godine
787-7-2-5-3-3/17 Osiguranje nepokretne imovine, lica, opreme i službenih vozila Fonda memorijala za 2017. godinu

Tenderska dokumentacija

01.02.2017. godine
787-7-1-4-3-2/17 Konkurentski tender za nabavku i isporuku zastava

Tenderska dokumentacijaZa pregled dokumenta potreban Vam je program koji "otvara" PDF datoteke.
Ukoliko odlučite da učestvujete u postupku Javne nabavke i želite da koristite Tendersku dokumentaciju (TD) objavljenu na stranici Fonda memorijala te ako nije drugačije navedeno u Tenderskoj dokumentaciji,dužni ste na elektronsku poštu: javnenabavke@memorijal.com.ba dostaviti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili isti uputiti poštom na adresu: Fond memorijala, Širokac 22, 71000 Sarajevo. Ukoliko se pismeni zahtjev ne dostavi, na jedan od navedenih načina ponuđač gubi pravo učešća u Javnom nadmetanju.


Za sve dodatne informacije, pojašnjenja i pitanja možete se obratiti Komisiji za Javne nabavke putem elektronske pošte:
javnenabavke@memorijal.com.ba
ili putem telefona:
+387 33 252 210;
utorkom i četvrtkom od 10 oo do 14 oo hSjećanje, 05.02.2017. godine - Fond memorijala

Petog februara 1994. oko 12.30 sati s neprijateljskih položaja na području sela Mrkovići, iz oruđa četničkih falangi, ispaljen je minobacački projektil kalibra 120 mm, koji je pao na gradsku pijacu Markale u Sarajevu.
Usljed eksplozije poginulo je 68 civila, a teže i lakše ranjene su 142 osobe.
Peti februar se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježava kao  Dan sjećanje na žrtve srbijansko crnogorske agresije u periodu od 1992. do 1995.godine.

Tog dana poginuli su:
Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Tokom višegodišnje teške opsade Sarajava od 1992. do 1995. godine najviše su stradali civili, pa je datum zločina na Markalama kao jedne od najtežih masovnih pogibija i ranjavanja građana, postao sinonim za Dan sjećanja na pogibiju ovih i svih drugih civila koji su često ciljano gađani i bili 'krivci' samo zato što su u opsjednutom gradu, boreći se za preživljavanje, stalno bili u potrazi za hranom, vodom i ogrjevom.
Tokom opsade, ubijeno je 11.000 građana, a od njih 1.601 dijete, dok ih je 50.000 teže ili lakše ranjeno. Grad je u prosjeku dnevno razaralo 329 granata.

Da se ne zaboravi!

Javni poziv, 02.02.2017. godine - Fond memorijala

Fond memorijala objavio je JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za edukaciju zaposlenika

Tekst Javnog poziva možete pronaći na sljedećem linku:

JAVNI POZIVFond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata