Zaim Imamović, 09.10.2014. godine - Fond memorijala

  Obilježavanje godišnjice pogibije Zaima Imamovića organizirao je Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan" i „Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo, čiji je predsjednik Ismet Godinjak poručio da se s današnjim činom želi otrgnuti od zaborava Imamović, koji je sudbonosno obilježio budućnost BiH.
- Sama činjenica da je poginuo dva dana prije potpisivanja trajnog mira u BiH govori da je Zaim bio borac od prvog do posljednjeg dana rata u BiH - kazao je Godinjak.
Prije akademije, na mezar Zaima Imamovića u Ali-pašinoj džamiji u Sarajevu položeno je cvijeće i proučena dova.
Komandant Zaim Imamović je jedan od tvoraca operacija kodnog naziva „Krug", izvedene  od 15. 8. do 18. 9. 1992. godine, u kojoj je oslobođen grad Goražde i čitava teritorija ove općine, te značajni dijelovi općina Foče i Rogatice.
Imamović je rođen 22. aprila 1961. godine, u selu Poratak kod Ilovače, petnaestak kilometara od Goražda, uz Drinu. Oficirsku karijeru u JNA završio je u činu kapetana prve klase, koju je napustio 8. aprila 1992. i odmah se priključio Teritorijalnoj odbrani.
Poginuo je od gelera granate 9. oktobra 1995. godine, dva dana prije uspostave trajnog primirja na tlu Republike Bosne i Hercegovine, u činu majora, na dužnosti komandanta 14. divizije Prvog korpusa Armije RBiH, na prvoj borbenoj liniji, na Treskavičkom bojištu u rejonu prijevoja Rogoj, na visu Čelina (općina Trnovo).
Fond memorijala, 22.09.2014. godine - Memorijal Kovači

Projekat "Vizuelnog i hortikulturnog uredenja Memorijala Kovaci" podrazumijeva sljedece aktivnosti: Unutar mezarja/groblja Kovaci Fond memorijala vec je izvršio dio poplocavanje staza radi lakšeg kretanja posjetilaca. Poplocavanje koje je dio predloženog projekta podrazumijeva završetak poplocavanja u padinskom dijelu mezarja. U sklopu uredenja planirano je i postavljanje metalnih stubova sa oznakama 11 zona te 200 kamenih kocki u nivou tla sa oznakom reda. Postavljanje oznaka zona i redova koorespondira sa projektom koji je podržan od strane kompanije BH Telecom, postavljanje "Info billbord-a" sa vizuelno predstavljenom svakom lokacijom ukopanih branitelja na mezarju/groblju Kovaci.Polaganje travnatog tepiha, projekat koji je također podržan od strane kompanije BH Telecom, koje zbog svoje specifičnosti može da se provodi samo u dva termina godišnje, zahtjevan je posao uklanjanja postojeceg površinskog sloja sa odvozom i razastiranja novog limbrihumusa, postavljanje travnatog tepiha te sjetva travnate smjese za dosijavanje na preko 2 500 kvadratnih metara.U skladu sa tehničkim ali i financijskim mogućnostima sami radovi su počeli u ovoj godini, izvodi ih firma KJKP Park Sarajevo, a nastaviti će se u skladu sa Planom i programom rada Fonda memorijala i u narednoj Budžetskoj godini.Obim radova odrediti će prije svega visina  sredstva koja se obezbjede u Budžetu za 2015. godinu,  ali i iz alternativnih izvora, donacija i sl, kao što je ovdje primjer sa velikodušnim finansiranjem BH Telecom dd.Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata