Da se ne zaboravi!, 11.07.2019. godine - Fond memorijala

Srebrenica 1995-2019Žrtve koje će ove godine biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima su:

1.Bektić (Redžo) Mevlid, rođen 1962. godine

2.Bajraktarević (Osman) Nedžad, rođen 1975. godine

3.Salkić (Alija) Bajro, rođen 1957. godine

4.Husić (Husein) Muradif, rođen 1949. godine

5.Purković (Ahmet) Šemso, rođen 1952. godine

6.Isaković (Muhizin) Kasim, rođen 1973. godine

7.Isaković (Muhizin) Asim, rođen 1975 godine

8.Avdić (Hasan) Šemso, rođen 1964. godine

9.Suljić (Nazif) Adil, rođen 1952. godine

10.Cvrk (Osman) Rešid, rođen 1940. godine

11.Cvrk (Arif) Šaha, rođena 1913. godine

12.Gabeljić (Jusuf) Fadil, rođen 1974. godine

13.Memić (Hasan) Sidik, rođen 1960. godine

14.Tihić (Šukrija) Vekaz, rođen 1975. godine

15.Tahić (Hamed) Enver, rođen 1976. godine

16.Meholjić (Hakija) Husejn rođen 1929. godine

17.Salkić (Fadil) Sabahudin, rođen 1972. godine

18.Mehmedović (Džemail) Mali,  rođen 1959. godine

19.Suljić (Salko) Sabit, rođen 1974. godine

20.Mehmedović (Suljo) Ismet, rođen 1937. godine

21.Hirkić (Bajro) Behadil, rođen 1973. godine

22.Nukić (Haso) Esad, rođen 1977. godine

23.Jašarević (Halid) Ahmet, rođen 1950. godine

24.Mujić (Ramo) Zijo, rođen 1968. godine

25.Mujić (Ramo) Fahrudin, rođen 1970. godine

26.Tabaković (Zajko) Hajro, rođen 1938. godine

27.Ahmić (Ismet) Omer, rođen 1973. godine

28.Cvrk (Behaija) Osman, rođen 1979. godine

29.Pilav (Rasim) Zaim, rođen 1946. godine

30.Pilav (Zaim) Fuad, rođen 1976. godine

31.Šaranović (Ševkija) Sadik, rođen 1969. godine

32.Tabaković (Nurija) Smail, rođen 1964. godine

33.Tihić (Mustafa) Hamed, rođen 1928. godine.


Poslovnik o radu komisije za provođenje Javnog oglasa u Fondu memorijala, 03.07.2019. godine - Fond memorijala

Poslovnik o radu komisije za provođenje Javnog oglasa u Fondu memorijala

1.Stručni saradnik za tehničke poslove (1 izvršioc)
2.Stručni saradnik za prikupljanje, obradu i publikovanje podataka iz oblasti njegovanja tekovina (1 izvršioc)
3.Referent – operativni radnik za uređenje, evidenciju i održavanje (1 izvršioc)
4.Referent – tehničar hortikulture (1 izvršioc)
5.Referent za poslove protokola memorijala Kovači (1 izvršioc)
Izvještaj revizije za 2018 i Fin plan za 2019, 02.07.2019. godine - Fond memorijala

Na linkovima koji slijede možete naći Plan finansija Fonda za 2019. godinu kao i izvještaj revizije za 2018. godinuJavni oglas, 21.06.2019. godine - Fond memorijala

U skladu sa članom 6 stav (1) Uredbe o postupku prijema u radni odnos zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, i javnim ustanovama i preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kantona, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo" , br 9/19)

Fond memorijala objavljuje sljedeće javne oglase za popunu upražnjenih mjesta:

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje  se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na period do 6 /šest/ mjeseci, na sljedeća radna mjesta:

1.Stručni saradnik za tehničke poslove (1 izvršioc)

2.Stručni saradnik za prikupljanje, obradu i publikovanje podataka iz oblasti njegovanja tekovina (1 izvršioc)

3.Referent – operativni radnik za uređenje, evidenciju i održavanje (1 izvršioc)

4.Referent – tehničar hortikulture (1 izvršioc)

5.Referent za poslove protokola memorijala Kovači (1 izvršioc)

Javni oglas možete preuzeti OVDJE
Javna ustanova Fond memorijala Kantona Sarajevo, 17.06.2019. godine - Fond memorijala

Fond memorijala i zvanično postaje 

JAVNA USTANOVA "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"

U sklopu aktivnosti potrebnih radi ispunjavanja Zakonom propisanih normi kao i predmetnih Uredbi o radu organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo Obavještavamo da će u narednom periodu doći i do transformacije vizuelnog identiteta Fonda memorijala uključujući "web-stranice".
Nova adresa na kojoj će se nalaziti sve informacije vezane za rad JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" glasi:


Paralelno sa ovom internet prezentacijom nastavljaju da postoje sve ostale internet prezentacije koje JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" koje promovišu rad JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo"  a po specifičnim djelatnostima i temama.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti dokumente vezane za osnivanje Javne ustanove "Fond memorijala Kantona Sarajevo"
Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata