Dan sjećanja, 05.02.2016. godine - Fond memorijala

Dan sjećanja na sve stradale građane grada Sarajeva u periodu opsade 1992-1995. godine
Prije 22 godina, Petog februara 1994. oko 12.30 sati s neprijateljskih položaja na području sela Mrkovići, iz oruđa četničkih falangi, ispaljen je minobacački projektil kalibra 120 mm, koji je pao na gradsku pijacu Markale u Sarajevu.
Usljed eksplozije poginulo je 68 civila, a teže i lakše ranjene su 142 osobe.
Peti februar se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježava kao  Dan sjećanje na žrtve srbijansko crnogorske agresije u periodu od 1992. do 1995.godine.

Tog dana poginuli su:

Arnautović Senad
Babić Ibrahim
Baručija Mehmed
Begić Ćamil
Begović Emir
Bešić Vahida
Bogdanović Gordana
Bojinović Vaskrsije
Borovina Muhamed
Brkanić Faruk
Bulbul Sakib
Čavriz Jelena
Čehajić Almasa
Čosić Zlatko
Čukojević Alija
Ćilimdžić Verica
Delić Smilja
Drugovac Ifet
Durmo Dževad
Durmo Fatima
Džebo Kemal
Fazlić Ismet
Ferhatbegović Vejsil
Fetahović Dževdet
Fetahović Muhamed
Fočo Ahmed
Ganović Majda
Gibović Isma
Hasanović Rasema
Hurko Alija
Ibrulj Mirsada
Imanić Mustafa
Jažić Rasema
Junuzović Razija
Karavdić Hasija
Klačar Mladen
Knežević Marija
Kovač Selma
Krajčin Ibro
Kunić Sejda
Kvesić Jozo
Lakača Numo
Malović Ruža
Minić Jadranka
Odžak Nura
Orman Mejra
Oručević Hajrija
Prozorac Seid
Rahić Smajo
Rehar Igor
Rizvo Sabit
Sablja Zahida
Salihović Nedžad
Smajić Hajrija
Srnja Emina
Subašić Džemo
Suljević Šaćir
Šabanović Hasib
Šehbajraktarević Ahmed
Škrijelj Bejto
Švrakić Junuz
Tihić Pašaga
Torlaković Munib
Trbić Ruždija
Zečić Džemil
Zubović Muhamed
Žunić Senad

Tokom višegodišnje teške opsade Sarajava od 1992. do 1995. godine najviše su stradali civili, pa je datum zločina na Markalama kao jedne od najtežih masovnih pogibija i ranjavanja građana, postao sinonim za Dan sjećanja na pogibiju ovih i svih drugih civila koji su često ciljano gađani i bili 'krivci' samo zato što su u opsjednutom gradu, boreći se za preživljavanje, stalno bili u potrazi za hranom, vodom i ogrjevom.
Tokom opsade, ubijeno je 11.000 građana, a od njih 1.601 dijete, dok ih je 50.000 teže ili lakše ranjeno. Grad je u prosjeku dnevno razaralo 329 granata.

Danas će se u Narodnom pozorištu, u 10 30h, održati komemorativna sjednica a u 11 i 30h na mjestu ovog stravičnog zločina još jednom će se polaganjem cvijeća podsjetiti na sve strahote posljednjeg neo-fašističkog divljanja u srcu Evrope.Da se ne zaboravi!Tunel DB, 04.02.2016. godine - Fond memorijala

Priprema i izrada novog idejnog rješenja za Spomenički kompleks Tunel D-B, kao i razmatranje tehničkih mogućnosti za stavljanje u funkciju ovog tunela njegovom cijelom dužinom ispod aerodromske piste, bile su povod današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Fonda memorijala Kantona Sarajevo, te JP Međunarodnog aerodroma "Sarajevo".

„U projekciji razvoja turizma u našem Kantonu Tunel D-B zauzima značajno mjesto. Riječ je o izuzetno važnom historijskom i kulturnom dobru koje ima ogromne potencijale za unapređenje turističke ponude,  te nam je cilj  pribaviti sve neophodne saglasnosti i dozvole od relevantnih institucija i međunarodnih agencija kako bismo mogli što prije pristupiti izradi idejnog projekta revitaliziranja i korištenja kompletnog tunela. Potreban nam je prije svega konačan stav Međunarodnog aerodroma, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH kao i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH", objasnio je ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo.

 Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima koje su dosada poduzete na rekonstrukciji Tunela D-B, njegovom trenutnom stanju, aktivnostima koje se poduzimaju na njegovom održavanju, te neophodnim procedurama i dosada pribavljenim mišljenjima za realizaciju spomenutog projekta.

Direktor Međunarodnog aerodroma Armin Kajmaković istakao je da je novoimenovana uprava ovog preduzeća svjesna važnosti Tunela D-B, te da je kroz razvojne planove ovog preduzeća, u domenu svojih nadležnosti,  spremna nastaviti razgovore o ispunjavanju uvjeta za realizaciju ovog važnog projekta.

Zajednički zaključak je da se pristupi izradi Akcionog plana sa konkretnim koracima i prijedlozima aktivnosti za pribavljanje mišljenja i saglasnosti od nadležnih institucija a koje su neophodne za stavljanje Tunela D-B u punu funkciju kao destinacije za promociju ratnog turizma.

„Akcionim planom ćemo zajednički inventurisati sve čime raspolažemo i sa aspekta zakonske regulative, tehničke sigurnosti kao i finansijskih mogućnosti", istakao je Kajmaković.

Kako je dogovoreno, u izradi Akcionog plana će učestvovati Radni tim sačinjen od predstavnika Ministarstva za boračka pitanja KS, Fonda memorijala i Međunarodnog aerodroma. Tim će biti formiran u narednih 15 dana.

(preuzeto sa portala Vlade KS)JAVNE NABAVKE, 02.02.2016. godine - Fond memorijala

Na osnovu Člana 17. stava (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH", broj: 39/14), Upravni odbor donio je

PRIVREMENI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida.

Na našoj stranici Projekti podstranica Javne nabavke možete se informisati o Javnim nabavkama koje se odnose na robe, usluge i radove planirane za sprovođenje u 2015. godini.

Aktuelni poziv su:

787-7-2-8-3-2/16   
 OSIGURANJA NEPOKRETNE IMOVINE, LICA, OPREME I SLUŽBENIH VOZILA FONDA MEMORIJALA U 2016. GODINI                       Tenderska dokumentacija

Ukoliko odlučite da učestvujete u postupku Javne nabavke dužni ste na elektronsku poštu javnenabavke@memorijal.com.ba dostaviti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili isti uputiti poštom na adresu: Fond memorijala, Širokac 22, 71000 Sarajevo. Ukoliko se pismeni zahtjev ne dostavi, na jedan od navedenih načina ponuđač gubi pravo učešća u Javnom nadmetanju.

Za pregled Plana potreban Vam je program za otvaranje dokumenata u "PDF" formatu.Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata