Konkurs za izradu idejnog rješenja, 27.10.2014. godine - Fond memorijala

Fond memorijala objavio je  KONKURS/ NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja : "Spomenički kompleks Tunel D-B”
Potencijalni aplikanti mogu naći Prijavu na našoj podstranici  Projekti/Tenderi  kao i OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA BROJ 831-5-2-1-25/14.
Navedenu Prijavu je potrebno popuniti te sa popunjenom prijavom doći po Tendersku dokumentaciju u prostorije Fonda memorijala na adresi Širokac 22.
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju svaki dan od 8 00h do 16 00 h na pomenutoj adresi te putem telefona 033 252 210, fax-a 033 252 218 ili elektronske pošte fondkantona@bih.net.ba
Kontakt osobe: Ljubunčić Fedina i Detlić Mirela
Fond memorijala, 22.09.2014. godine - Memorijal Kovači

Projekat "Vizuelnog i hortikulturnog uredenja Memorijala Kovaci" podrazumijeva sljedece aktivnosti: Unutar mezarja/groblja Kovaci Fond memorijala vec je izvršio dio poplocavanje staza radi lakšeg kretanja posjetilaca. Poplocavanje koje je dio predloženog projekta podrazumijeva završetak poplocavanja u padinskom dijelu mezarja. U sklopu uredenja planirano je i postavljanje metalnih stubova sa oznakama 11 zona te 200 kamenih kocki u nivou tla sa oznakom reda. Postavljanje oznaka zona i redova koorespondira sa projektom koji je podržan od strane kompanije BH Telecom, postavljanje "Info billbord-a" sa vizuelno predstavljenom svakom lokacijom ukopanih branitelja na mezarju/groblju Kovaci.Polaganje travnatog tepiha, projekat koji je također podržan od strane kompanije BH Telecom, koje zbog svoje specifičnosti može da se provodi samo u dva termina godišnje, zahtjevan je posao uklanjanja postojeceg površinskog sloja sa odvozom i razastiranja novog limbrihumusa, postavljanje travnatog tepiha te sjetva travnate smjese za dosijavanje na preko 2 500 kvadratnih metara.U skladu sa tehničkim ali i financijskim mogućnostima sami radovi su počeli u ovoj godini, izvodi ih firma KJKP Park Sarajevo, a nastaviti će se u skladu sa Planom i programom rada Fonda memorijala i u narednoj Budžetskoj godini.Obim radova odrediti će prije svega visina  sredstva koja se obezbjede u Budžetu za 2015. godinu,  ali i iz alternativnih izvora, donacija i sl, kao što je ovdje primjer sa velikodušnim finansiranjem BH Telecom dd.Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata