Jedna jedina, 24.11.2015. godine - Fond memorijala

Jedna si jedina - himna Republike Bosne i Hercegovine.
Tekst je napisao Dino Dervišhalidović Merlin, na instrumentalu narodne pjesme S one strane Plive, a kao himna je bila usvojena - 24. novembra 1995. godine. Godine 1998, odlukom visokog predstavnika zamijenjena današnjom himnom Bosne i Hercegovine "Intermezzo" bez teksta.

Zemljo tisućljetna
Na vjernost ti se kunem
Od mora do Save
Od Drine do Une

Jedna si jedina
Moja domovina
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina

Bog nek' te sačuva
Za pokoljenja nova
Zemljo mojih snova
Mojih pradjedova

Jedna si jedina
Moja domovina
Jedna si jedina
Bosna i HercegovinaDa se ne zaboravi!Dan Državnosti, 23.11.2015. godine - Fond memorijala

DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINEJAVNE NABAVKE, 17.11.2015. godine - Fond memorijala

Na osnovu Člana 17. stava (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni list BiH", broj: 39/14), Upravni odbor donio je

PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU

Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida.

Na našoj stranici Projekti podstranica Javne nabavke možete se informisati o Javnim nabavkama koje se odnose na robe, usluge i radove planirane za sprovođenje u 2015. godini.

Aktuelni poziv su:

787-7-2-122-3-30/15 Izrada idejnog projekta za "Memorijalni centar Žuč"    Tenderska dokumentacija

787-7-2-125-3-31/15     Izrada izvedbenog projekta revitalizacije platoa Žute tabije u sklopu ŠSM Kovači - ponovljeni postupak     Tenderska dokumentacija


Ukoliko odlučite da učestvujete u postupku Javne nabavke dužni ste na elektronsku poštu javnenabavke@memorijal.com.ba dostaviti zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije ili isti uputiti poštom na adresu: Fond memorijala, Širokac 22, 71000 Sarajevo. Ukoliko se pismeni zahtjev ne dostavi, na jedan od navedenih načina ponuđač gubi pravo učešća u Javnom nadmetanju.

Za pregled Plana potreban Vam je program za otvaranje dokumenata u "PDF" formatu.Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata