Javni oglas, 12.04.2019. godine - Fond memorijala

U skladu sa članom 6 stav (1) Uredbe o postupku prijema u radni odnos zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, i javnim ustanovama i preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kantona, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo" , br 9/19)

Fond memorijala objavljuje sljedeće javne oglase za popunu upražnjenih mjesta:

Referent - operativni radnik za uređenje, evidenciju i održavanje (2 izvršioca)

Referent - vodič (1 izvršioc)

Higijeničarka (1 izvršioc) 

Stručni saradnik - kustos za muzejsku postavku i zbirku 

Tekst Javnog oglasa možete pronaći na poveznicama navedenim ispod


Stručni saradnik - kustos za muzejsku postavku i zbirku 

Referenti i higijeničarka
Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata