Smail Šikalo, 05.12.2014. godine - Fond memorijala


Smail Šikalo rođen je 26. 04 1967.g. u selu Plužine kod Nevesinja. Učestvovao je u pripremi otpora agresoru. Smajo je bio komandir Vojne policije 2. motorizovane brigade. Ranama zadobijenim na Sokolju, 01.12.1992.g. podlegao je 08.12.1992.g. Smajo Šikalo je imao dugu kosu i uvjek je nosio šešir. Po tome je bio prepoznatljiv. Poslije Smajine smrti izdata je knjiga pod nazivom ˝Moja pučina˝
Smail Šikalo ostao je u našem sjećanju kao  Sarajevski pjesnik, golman i herojski komandir

"Iz grudi neka toplina sine neću žalit život svoj za ime Bosne i Hercegovine"

DA SE NE ZABORAVI!
Fond memorijala, 22.09.2014. godine - Memorijal Kovači

Projekat "Vizuelnog i hortikulturnog uredenja Memorijala Kovaci" podrazumijeva sljedece aktivnosti: Unutar mezarja/groblja Kovaci Fond memorijala vec je izvršio dio poplocavanje staza radi lakšeg kretanja posjetilaca. Poplocavanje koje je dio predloženog projekta podrazumijeva završetak poplocavanja u padinskom dijelu mezarja. U sklopu uredenja planirano je i postavljanje metalnih stubova sa oznakama 11 zona te 200 kamenih kocki u nivou tla sa oznakom reda. Postavljanje oznaka zona i redova koorespondira sa projektom koji je podržan od strane kompanije BH Telecom, postavljanje "Info billbord-a" sa vizuelno predstavljenom svakom lokacijom ukopanih branitelja na mezarju/groblju Kovaci.Polaganje travnatog tepiha, projekat koji je također podržan od strane kompanije BH Telecom, koje zbog svoje specifičnosti može da se provodi samo u dva termina godišnje, zahtjevan je posao uklanjanja postojeceg površinskog sloja sa odvozom i razastiranja novog limbrihumusa, postavljanje travnatog tepiha te sjetva travnate smjese za dosijavanje na preko 2 500 kvadratnih metara.U skladu sa tehničkim ali i financijskim mogućnostima sami radovi su počeli u ovoj godini, izvodi ih firma KJKP Park Sarajevo, a nastaviti će se u skladu sa Planom i programom rada Fonda memorijala i u narednoj Budžetskoj godini.Obim radova odrediti će prije svega visina  sredstva koja se obezbjede u Budžetu za 2015. godinu,  ali i iz alternativnih izvora, donacija i sl, kao što je ovdje primjer sa velikodušnim finansiranjem BH Telecom dd.Fond KS | Projekti | Memorijalni Centar Kovači | Donatori
Refundacije | Odluke UO | Aktuelnosti | Kontakti


© Copyright  2004 - Fond Kantona Sarajevo
za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
All Right Reserved
Heroji oslobodilačkog rata Heroji oslobodilačkog rata